Välj en sida

Våra tjänster

Vi levererar dedikerade distribution- och transportlösningar med fokus på en ökad tillgänglighet av läkemedel. Alla våra lösningar är skräddarsydda och förpackade med innovation och den senaste tekniken i åtanke. Självklart på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt för våra kunder.

Lager

 • GDP-certifierat lager
 • Ambient, cool, frozen
 • Narkotika
 • Högt värde

Order-to-cash

 • Order-to-cash (O2C)
 • Flash sale-lösning
 • Köp – förvaring – försäljning
 • Moms, fakturering, tull och skattefrågor

Transport

 • GDP-transport (alla temperaturer)
 • Dedikerade transporter
 • Export inkl. tullhantering
 • Expressleveranser
 • Alla apotek i Sverige

Teknologi

 • EDI
 • Integrationslösningar
 • Molnbaserat warehousesystem
 • Live bevakning av lager och automatisk order/inköpshantering

Licensläkemedel

 • Sourcing, inköp och försäljning av licensläkemedel
 • Katalog på ca 2000 artiklar

Läkemedelsportal

 • Färdig e-portal för beställning
 • Integrerat med warehouse, transport och bokföringssystem

Lager

Nordic Pill erbjuder dedikerad GDP-certifierad lagerhållning för läkemedel och medicintekniska produkter. Via vår distribunal i hjärtat av Skåne är vi belägna vid den naturliga knutpunkten för distributionsflödet från kontitenten och vidare till hela Sverige.

Vår anläggning och distribution är anpassad efter GDP (Good Distribution Practice) vilket innebär att vi följer de högt uppsatta krav och lagar som gäller för lagerhållning och distribution av läkemedel. Vi förvarar, plockar och packar läkemedel enligt optimala processer och validerade temperaturförhållanden såsom rumstemperatur (15 to 25°C) och kyla (2 to 8°C)

Alla våra medarbetare genomgår kontinuerligt via våra utbildningsprogram kvalitetsutbildningar kopplat till GDP och de regelverk som omfattas.

Vårt kvalitetssystem och vårt fokus på kvalitet gör att Nordic Pill alltid garanterar att:

 1. Läkemedel i försörjningskedjan är godkända i enlighet med Sverige och EU: s lagstiftning.
 2. Läkemedel lagras under rätt förhållanden hela tiden, även under transport.
 3. Ingen kontamination av läkemedlen sker.
 4. Rätt produkter når rätt apotek i rätt tid.
 5. Full spårbarhet finns i hela försörjningskedjan i kombination med ett effektivt indragningsförfarande.

Transport

Nordic Pill arbetar nära de största fraktföretagen för transport och distribution av läkemedel och medicintekniska produkter. Våra transportlösningar skräddarsys efter våra kunders behov på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. För våra större kunder erbjuder vi även direktleveranser med egna temperaturkontrollerade bilar och GDP-utbildade chaufförer.

Vi levererar läkemedel till samtliga svenska apotek och sjukhus dagligen. Genom de effektiva fraktföretag som vi samarbetar med och våra egna transportfordon säkerställer vi korta leveranstider.

Alla våra GDP-anpassade transporttjänster följer regelverket för GDP.

Vi erbjuder bland annat:

 • Aktiv monitorering av temperatur via antingen dedikerad transport eller som linjelogistik.
 • GPS-monitorering av transport för produkter med högt värde
 • Anpassning av emballering för att säkerställa optimal transport utan risk för skador på produkter
 • Validerade, passiva emballage för temperaturkänsliga produkter (2 till 8°C)
 • Transporter i kyltemperatur (2 till 8°C) och rumstemperatur (15 to 25°C)

 

Särläkemedel (orphan drugs)
Nordic Pill erbjuder en integrerad distributionslösning för särläkemedel med leverans direkt till apotek eller sjukhus/slutenvård. Tillsammans med vår ”order to cash”-lösning åtar vi oss att importera, lagra, distribuera och fakturera sjukvårdsregionerna på ett effektivt sätt. Det möjliggör stora kostnadsbesparingar och en hög servicenivå. Tillsammans med regelbundna försäljningsrapporter och täta avstämningar kan våra kunder fokusera mer på sin huvudverksamhet.

Licensläkemedel

Nordic Pill är specialiserat på att hitta och anskaffa bristläkemedel på den internationella marknaden för leverans till apotek och sjukhus i Sverige. På den globala arenan finns i de flesta fall de läkemedel som det råder brist på i Sverige.

Om licensläkemedel
När godkända läkemedel inte räcker till, då ett läkemedel restnoteras eller när det uppstår en bristsituation i Sverige finns möjlighet att förskriva läkemedel genom så kallad licensförskrivning.
Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända på den svenska marknaden, men där Läkemedelsverket har lämnat ett särskilt tillstånd till försäljning. Förskrivare inleder processen med en licensmotivering som de skickar vidare till apotek som i sin tur sänder vidare till Läkemedelsverket för godkännande. Samtliga licensläkemedel ingår i läkemedelsförmånerna med automatik.

 

Nordic Pill är specialister på anskaffning av licensläkemedel

Nordic Pill övervakar kontinuerligt den internationella läkemedelsmarknaden och matchar restnoteringar i Sverige mot tillgängliga läkemedel internationellt. Vi söker och hittar möjliga alternativ inom Europa, USA, Kanada, Japan och Australien. De läkemedel som efterfrågas återfinns i de flesta fall internationellt för leverans inom 5-10 arbetsdagar. Våra anskaffningstjänster är självklart kostnadsfria för våra kunder.
Nordic Pills katalog med nära 2000 licensläkemedel möjliggör för förskrivare och apotek att snabbt söka fram och identifiera möjliga alternativ då restnoteringar och bristsituationer inträffar. Katalogen inkluderar komplett information som presenteras på ett överskådligt sätt. Vår katalog är menat som ett verktyg för att frigöra tid och resurser.

Via vår e-handelsportal (Läkemedelsportalen) kan registrerade kunder och förskrivare även ladda ner SPC för alla läkemedel i vår katalog.

Licensprocessen i 3 enkla steg

Läkare, tandläkare eller veterinär förskriver ett licensläkemedel och skickar in en licensmotivering via KLAS. Valfritt apotek skickar in licensmotiveringen till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket godkänner licensmotivering och apoteket beställer licensläkemedlet av Nordic Pill

Nordic Pill levererar läkemedlet till apoteket och därefter kan patienten/kunden hämta sitt läkemedel

Order-to-cash

Nordic Pill erbjuder ett komplett system där vi tar ansvar för hela kedjan från order till betalning. Våra skräddarsydda lösningar möjliggör reducerade kostnader, ökad effektivitet och förbättrat kassaflöde för er.

Modeller för ägandeskap
Nordic Pill har två modeller för hur ägandeskapet av lagret fördelas mellan oss och våra kunder.

Konsignationslager
Ni äger formellt de produkter som ni har på vårt lager fram till att produkterna säljs. När en order inkommer och skickas tar vi över ägandeskapet i ett kort ögonblick. Vi fakturerar kunden antingen i vårt eller ert namn.

Nordic Pill äger era produkter
Med denna modell tar vi över ägandeskapet för era produkter vid mottagandet på vårt lager och ni fakturerar oss för de varor ni har levererat. Vi sköter resten av processen från order till leverans till kund.

Orderprocessen hos Nordic Pill

Orderhantering

Kedjan startar med att vi mottar en order från kunden via vår läkemedelsportal eller via EDI (EDIFACT). 

Varuplock & leverans

I nästa steg plockar vi, emballerar och skickar ordern vidare till kund.

Faktura & betalning

Avslutningsvis fakturerar vi kunden och tar emot betalning som skickas vidare till er.

Läkemedelsportal

Nordic Pills läkemedelsportal är en plattform som möjliggör för våra kunder att göra sina beställningar på ett effektivt sätt från hela vårt utbud av produkter. Läkemedelsportalen är baserad på en modern plattform med enkel navigering och all information du som kund behöver är tillgänglig, precis som en modern e-handel skall vara.

N

Läkemedelsportalen är lättnavigerad med hela vår katalog bestående av licensläkemedel, registrerade läkemedel och medicintekniska produkter. Information om leveranstid, pris, utgångsdatum, batchinformation och all annan nödvändig information framgår tydligt. Dessutom kan du på ett enkelt sätt ladda ner relevanta SPC för licensläkemedel.

N

Beställning av artiklar sker på ett enkelt och smidigt sätt. Du har även tillgång till din orderhistorik och kan följa upp dina beställningar när det passar dig.

N

Vi sänder automatiskt ut fakturan för din order i elektronisk form via pdf-faktura eller via e-faktura. Fakturan sänds ut i samband med att vi levererar dina varor.

Teknologi

Nordic Pill arbetar ständigt med att utveckla sina system så att dessa ligger långt fram i den teknologiska utvecklingen. Systemen är molnbaserade, validerade enligt GDP-krav och är anpassade för att kunna integreras på en avancerade nivå med era IT-system.

N

Vi erbjuder orderhantering via EDI och arbetar med den mest etablerade standarden på apoteksmarknaden EDIFACT. Önskar du som kund en annan standard så skräddarsyr vi en lösning efter ditt behov.

N

Våra IT-system är anpassade för att kunna integreras med era system för att uppnå en hög grad av automation på ett kostnadseffektivt sätt. Det skapar ett mervärde i minskad administration och att saker helt enkelt bara funkar.

N

Våra kunder har tillgång till en rad rapporter som kan skräddarsys efter behov. Rapporter genereras och skickas dagligen, på veckobasis eller månadsbasis.