Välj en sida

Specialister på distribution- och transportlösningar för läkemedel

Nordic Pill är en partihandlare av läkemedel som erbjuder innovativa tjänster inom läkemedelsdistribution samt anskaffning av licensläkemedel. Vår mission är att öka tillgängligheten av läkemedel i vårt samhälle.

Nordic Pill är ett entreprenöriellt företag specialiserat på logistik- och distributionstjänster för läkemedel och medicintekniska produkter.Vår flexibla affärskultur inom Nordic Pill möjliggör skräddarsydda lösningar som skapar mervärde för våra kunder. Nordic Pill erbjuder även en bred portfölj av licensläkemedel för anskaffning och leverans till apotek.

Läkemedelsleveranser i Sverige och globalt

Nordic Pill innehar ett partihandelstillstånd från Läkemedelsverket med tillåtelse att köpa, sälja, lagra och exportera läkemedel till och från hela världen. Vi distribuerar idag läkemedel till apotek och sjukhus över hela Sverige. Vi är specialiserade på licensläkemedel och kan via vårt internationella nätverk av leverantörer anskaffa och leverera licensläkemedel från hela världen till svenska apotek.

GDP Certifierade

Nordic Pill är GDP-certifierat av det svenska Läkemedelsverket. GDP står för Good Distribution Practise och certifikatet innebär att Nordic Pill lever upp till de höga krav som EU-gemensamma regler ställer i syfte att läkemedelskvaliteten skall bibehållas under hela leveranskedjan från fabrik till apotek.

Kvalitativa kyl- & rumstemperaturkontroller

Läkemedel är känsliga produkter som kräver noggranna temperaturförhållanden för att kvaliteten och i slutändan funktion och effekt ska bibehållas. Vi säkerställer att våra läkemedel förvaras i rätt temperaturbetingelser under hela kedjan från det att vi mottar läkemedlet, under tiden som det förvaras på vårt lager och slutligen på vägen fram till ditt lokala apotek.

Kreativa lösningar vid restnoteringar & leveransproblem

Restnoteringar och leveransproblem av läkemedel är en frekvent återkommande utmaning för apotek och patienter. Det skapar ofta uppehåll i läkemedelsbehandlingen och orsakar därför onödigt mänskligt lidande.. På den globala arenan finns i de flesta fall de läkemedel tillgängliga som det samtidigt råder brist på i Sverige. Nordic Pill är specialiserat på att hitta och anskaffa bristläkemedel på den internationella marknaden för leverans till apotek i Sverige.