Välj en sida

Om Nordic Pill

Vi är en entreprenöriell partihandlare av läkemedel med visionen om att öka tillgängligheten av läkemedel för de som behöver det som mest till rätt tid. Tillgång till läkemedel är en mänsklig rättighet, enligt oss, och vi vill bidra till att bristsituationer på läkemedel blir en icke-fråga i vårt samhälle.

Vi löser läkemedelsdistributionen och bristsituationer av läkemedel så att du kan fokusera på patienten

Vi är din samarbetspartner i alla frågor som berör läkemedelsdistribution och anskaffning av licensläkemedel. Vårt fokus är att underlätta er vardag på apotek, vårdcentraler, veterinärstationer och sjukhus så att ni kan fokusera mer på kunden och patienten.

Omtanke och jämlikhet i en komplex, global läkemedelsvärld.

Vi existerar i en global läkemedelsvärld styrd av en komplexitet som är svåröverblickad för majoriteten. Patientens tillgång till ett särskilt läkemedel är inte alltid en självklarhet. Komplexa logistikkedjor och tillverkningsprocesser gör att sårbarheten i systemet är stor och när bristen uppstår på läkemedel vill vi vara där för dig. Vi kan navigera i komplexiteten och utnyttja styrkan av en global värld med korta avstånd. Tillgång på ett läkemedel är en fråga om jämlikhet och vi gör vad vi kan för att leverera det till er av omtanke.

Varför samarbeta med Nordic Pill?

Vi är ett entreprenöriellt företag med ett flexibelt arbetssätt och en kort väg mellan beslut och handling. Vi värdesätter alla kunder oavsett storlek på marknaden vilket gör att du kan förvänta dig en god partner som alltid försöker överträffa dina förväntningar. Vår styrka är vår öppenhet för innovation och arbetar ständigt med anpassningar till ny teknik och lösningar. Vi ifrågasätter gamla strukturer som existerat i över 100 år och ser istället på nya sätt att arbeta. För er, era kunder och patienter samt vår gemensamma framtid

Compliance

Compliance är för oss en fråga om ansvar. Ansvar för oss själva och vår omgivning. Vår företagskultur är byggd på att alltid ha en hög efterlevnad av lagar och förordningar. Vårt efterlevnadsprogram omfattar områdena konkurrens, uppförande, anti-korruption och anti-pengatvätt.

Snabba & globala logistiklösningar

GDP Certifierade

Kvalitativa kyl- & rumstemperaturkontroller

Kreativa lösningar vid restnoteringar & leveransproblem