Välj en sida

Bli kund

Nordic Pill är den självklara partnern i Sverige för distributions- och transporttjänster av läkemedel samt anskaffning och leverans av licensläkemedel till patienter med särskilt behov. Vårt fokus på kvalitet, en lång erfarenhet från apoteksbranschen samt en stark drivkraft att bidra till en god hälsa hos patienten är vårt recept till att lyckas.

För apotek

Vi levererar läkemedel till samtliga svenska apotek och sjukhus dagligen. Via effektiva fraktföretag vi samarbetar med samt vår egna transportfordon säkerställer vi korta leveranstider.
Alla våra GDP-anpassade transporttjänster följer regelverket för GDP. Nordic Pill är specialiserat på att hitta och anskaffa bristläkemedel på den internationella marknaden för leverans till apotek och sjukhus i Sverige. På den globala arenan finns i de flesta fall de läkemedel som det råder brist på i Sverige. Vår katalog med nära 2000 licensläkemedel möjliggör för förskrivare och apotek att snabbt söka fram och identifiera möjliga alternativ då restnoteringar och bristsituationer inträffar. Katalogen inkluderar komplett information som presenteras på ett överskådligt sätt. Vår katalog är menat som ett verktyg för att frigöra tid och resurser.

Via vår e-handelsportal Läkemedelsportalen kan registrerade kunder enkelt söka och beställa läkemedel direkt från oss för snabb leverans. Vi erbjuder även möjlighet med koppling via EDI (EDIFACT) för en sömlös och smidig integration till ert beställningsverktyg. Kontakta oss för att bli registrerad som kund och för inloggning till Läkemedelsportalen.

För hälso- och sjukvården

Nordic Pill är specialiserat på att hitta och anskaffa bristläkemedel på den internationella marknaden för leverans till sjukhus i Sverige. På den globala arenan finns i de flesta fall de läkemedel som det råder brist på i Sverige. Vi har genom åren hjälpt många sjukvårdsregioner med leveranser av stora volymer bristläkemedel och vaccin där ingen annan svensk partihandlare av läkemedel lyckats. Vår anskaffningstjänst är kostnadsfri för Sveriges regioner och vi garanterar alltid att ni erhåller det absolut lägsta inköpspriset på den svenska marknaden.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda er på Sveriges regioner.

För tillverkare och Marketing Authorisation Holder (MAH)

Nordic Pill erbjuder ett komplett system där vi tar ansvar för hela kedjan från order till betalning. Våra skräddarsydda lösningar möjliggör reducerade kostnader, ökad effektivitet och förbättrat kassaflöde för er.
Vi erbjuder två modeller för hur ägandeskapet av lagret fördelas mellan oss och dig som kund, antingen via en konsignationslösning eller att vi tar över ägandeskapet av ditt lager vid mottagande på vårt lager.

Vi har även tagit fram en integrerad distributionslösning för särläkemedel med leverans direkt till apotek eller sjukhus/slutenvård. Tillsammans med vår ”order to cash”-lösning åtar vi oss att importera, lagra, distribuera och fakturera sjukvårdsregionerna på ett effektivt sätt. Det möjliggör stora kostnadsbesparingar och en hög servicenivå. Tillsammans med regelbundna försäljningsrapporter och täta avstämningar kan våra kunder fokusera mer på sin huvudverksamhet.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi erbjuder våra kunder.

Snabba & globala logistiklösningar

GDP Certifierade

Kvalitativa kyl- & rumstemperaturkontroller

Kreativa lösningar vid restnoteringar & leveransproblem