Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

692010

Styrka

Aktiv substans

rabiesvirus, stam Wistar PM/WI 38-1503-3M, inaktiverat

MAH

Sanofi Pasteur S.A.

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Ja

Transporttemperatur

2-8 grader

ATC Kod

J07BG01

Förpackning

1 st

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

MAH-land

Frankrike

Biologiskt läkemedel

Ja

Förvaringstemperatur

2-8 grader

Ledtid

2-5 dagar