Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

694479

Styrka

5 mg/2 ml

Aktiv substans

verapamilhydroklorid

MAH

Hexal AG

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

C08DA01

Förpackning

5x2 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar