Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

699812

Styrka

Aktiv substans

Clostridium novyi toxoid , Clostridium chauvoei, helkultur, Clostridium perfringens, typ D, epsilon-toxoid, Clostridium tetanitoxoid, Clostridium sordellii toxoid, Clostridium perfringens, typ A, alfa-toxoid, Clostridium perfringens, typ B och C, beta-toxoid, Clostridium haemolyticum toxoid, Clostridium septicum toxoid

MAH

Intervet International BV

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Ja

Transporttemperatur

2-8 grader

ATC Kod

QI02AB01

Förpackning

100 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, suspension

MAH-land

Nederländerna

Biologiskt läkemedel

Ja

Förvaringstemperatur

2-8 grader

Ledtid

5-10 dagar