Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

699459

Styrka

250 IE/ml

Aktiv substans

anti-stelkrampimmunglobulin, humant

MAH

CSL Behring AG

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Ja

Transporttemperatur

2-8 grader

ATC Kod

J06BB02

Förpackning

1 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MAH-land

Schweiz

Biologiskt läkemedel

Ja

Förvaringstemperatur

2-8 grader

Ledtid

5-10 dagar