Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

699795

Styrka

2 mg/2 ml

Aktiv substans

klemastinfumarat

MAH

Gebro Pharma GmbH

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

R06AA04

Förpackning

5x2 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

MAH-land

Österrike

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar