Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

690054

Styrka

10 mg/ml

Aktiv substans

flekainidacetat

MAH

Meda Pharmaceuticals Ltd

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

C01BC04

Förpackning

5x15 ml

Läkemedelsform

Injektions-/infusionsvätska, lösning

MAH-land

Storbritannien

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar