Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

691892

Styrka

10 mg/ml

Aktiv substans

flekainidacetat

MAH

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

C01BC04

Förpackning

5x15 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar