Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

693235

Styrka

0,5%

Aktiv substans

dembrexinhydrokloridmonohydrat

MAH

Boehringer Ingelheim

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

QR05CB90

Förpackning

420 g

Läkemedelsform

Oralt pulver

MAH-land

Schweiz

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar