Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

692577

Styrka

2 mg/ml

Aktiv substans

paroxetinhydrokloridhemihydrat

MAH

GlaxoSmithKline

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

N06AB05

Förpackning

150 ml

Läkemedelsform

Oral suspension

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar