Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

690062

Styrka

15 mg/ml

Aktiv substans

dextrometorfanhydrobromid (monohydrat)

MAH

Bayer Hispania S.L.

Narkotikaklassad

V - Nationellt narkotikaförklarat ämne utan krav på tillstånd vid varje enskilt införsel- respektive utförseltillfälle

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

R05DA09

Förpackning

20 ml

Läkemedelsform

Orala droppar, lösning

MAH-land

Spanien

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

15-20 dagar