Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

699572

Styrka

2,5 IE/ml

Aktiv substans

rabiesvirus, stam Flury LEP, inaktiverat

MAH

GSK Vaccines GmbH

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Ja

Transporttemperatur

2-8 grader

ATC Kod

J07BG01

Förpackning

1x1 ml

Läkemedelsform

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Ja

Förvaringstemperatur

2-8 grader

Ledtid

2-5 dagar