Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

699724

Styrka

150 mg

Aktiv substans

alpelisib

MAH

Novartis Pharmaceuticals Corporation

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

L01XX65

Förpackning

56 st

Läkemedelsform

Filmdragerad tablett

MAH-land

USA

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar