Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

699831

Styrka

50 mikrogram/ml

Aktiv substans

gonadorelindiacetattetrahydrat

MAH

Ceva Animal Health Ltd

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

QH01CA01

Förpackning

20 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

MAH-land

Storbritannien

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar