Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

694115

Styrka

50 mg

Aktiv substans

natriumnitroprussid (vattenfri)

MAH

Meda Pharma S.L.

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

C02DD01

Förpackning

1 st

Läkemedelsform

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

MAH-land

Spanien

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar