Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

699697

Styrka

8,4%

Aktiv substans

natriumvätekarbonat

MAH

Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

B05BB01

Förpackning

10x10 ml

Läkemedelsform

Injektions-/infusionsvätska, lösning

MAH-land

Schweiz

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar