Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

694423

Styrka

80 mg

Aktiv substans

fluvastatinnatrium

MAH

Novartis Norge AS

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

C10AA04

Förpackning

98 st

Läkemedelsform

Depottablett

MAH-land

Norge

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar