Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

699931

Styrka

2 mg/0,2 ml

Aktiv substans

fytomenadion

MAH

Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

B02BA01

Förpackning

5x0,2 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar