Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

694118

Styrka

100 mikrogram/0,5 ml

Aktiv substans

interferon gamma-1b

MAH

Horizon Pharma Ireland Limited

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Ja

Transporttemperatur

2-8 grader

ATC Kod

L03AB03

Förpackning

5x0,5 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

MAH-land

Irland

Biologiskt läkemedel

Ja

Förvaringstemperatur

2-8 grader

Ledtid

2-5 dagar