Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

699713

Styrka

10,3 mg/ml

Aktiv substans

hyaluronsyra

MAH

Orifarm A/S

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

M09AX01

Förpackning

3x2 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MAH-land

Danmark

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar