Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

693592

Styrka

Aktiv substans

Clostridium tetanitoxoid, Clostridium perfringens, typ C, beta-toxoid, stam 554 och 578, Clostridium septicum toxoid, Clostridium perfringens, typ D, epsilon-toxoid, Pasteurella trehalosi, serotyp T3, T4, T10 och T15, inaktiverad, Mannheimia haemolytica, serotyp A1, A2, A6, A7 och A9, inaktiverad, Clostridium chauvoei, stam 655, 656, 657, 658 och 1048 samt motsvarande toxoid, inaktiverad, Clostridium novyi toxoid

MAH

Intervet UK Ltd

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Ja

Transporttemperatur

2-8 grader

ATC Kod

QI04AB05

Förpackning

100 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, suspension

MAH-land

Storbritannien

Biologiskt läkemedel

Ja

Förvaringstemperatur

2-8 grader

Ledtid

5-10 dagar