Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

692829

Styrka

215 mg

Aktiv substans

dimetylfumarat

MAH

Biogen

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

D05BX51

Förpackning

70 st

Läkemedelsform

Tablett

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar