Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

691937

Styrka

Aktiv substans

fästingburet encefalitvirus (TBE), inaktiverat antigen

MAH

Pfizer Pharma GmbH

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Ja

Transporttemperatur

2-8 grader

ATC Kod

J07BA01

Förpackning

1x0,5 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Ja

Förvaringstemperatur

2-8 grader

Ledtid

2-5 dagar