Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

690692

Styrka

25 mikrogram/24 timmar

Aktiv substans

estradiolhemihydrat

MAH

Janssen-Cilag Ltd

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

G03CA03

Förpackning

8 st

Läkemedelsform

Depotplåster

MAH-land

Storbritannien

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar