Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

690340

Styrka

0,15 mg

Aktiv substans

adrenalin

MAH

Meda Pharma GmbH

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

C01CA24

Förpackning

2 dos

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

MAH-land

Schweiz

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar