Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

693185

Styrka

Aktiv substans

bensylpenicillinbensatin, bensylpenicillinprokainmonohydrat

MAH

Intervet

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

QJ01

Förpackning

100 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

MAH-land

Kanada

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

10-15 dagar