Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

690349

Styrka

31,5 mg/ml

Aktiv substans

klometiazol

MAH

Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Narkotikaklassad

V - Nationellt narkotikaförklarat ämne utan krav på tillstånd vid varje enskilt införsel- respektive utförseltillfälle

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

N05CM02

Förpackning

300 ml

Läkemedelsform

Oral lösning

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

20-30 dagar