Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

693602

Styrka

Aktiv substans

natrium-2,3-dimerkaptopropan-1-sulfonat-monohydrat

MAH

Heyl, Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co. KG

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

V03AB

Förpackning

5x5 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar