Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

691936

Styrka

40 mg/ml

Aktiv substans

estradiolvalerat

MAH

Par Pharmaceuticals Cos., Inc.

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

G03CA03

Förpackning

5 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

MAH-land

USA

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar