Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

699995

Styrka

20 mg/ml

Aktiv substans

cytarabin

MAH

Pfizer ApS

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

L01BC01

Förpackning

5x5 ml

Läkemedelsform

Injektions-/infusionsvätska, lösning

MAH-land

Danmark

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar