Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

692054

Styrka

0,55%

Aktiv substans

merkaptaminhydroklorid

MAH

Orphan Europe SARL

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

S01XA21

Förpackning

5 ml

Läkemedelsform

Ögondroppar, lösning

MAH-land

Frankrike

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar