Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

692630

Styrka

0,2%

Aktiv substans

cyklopentolathydroklorid, fenylefrinhydroklorid

MAH

Alcon Laboratories, Inc.

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

S01FB01

Förpackning

2 ml

Läkemedelsform

Ögondroppar, lösning

MAH-land

USA

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar