Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

692628

Styrka

Aktiv substans

histidinhydrokloridmonohydrat, kalciumkloriddihydrat, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, mannitol, tryptofan, natriumklorid

MAH

Dr. Franz Köhler Chemie GmBH

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Ja

Transporttemperatur

2-8 grader

ATC Kod

B05BB01

Förpackning

4x2000 ml

Läkemedelsform

Infusionsvätska, lösning

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

2-8 grader

Ledtid

2-5 dagar