Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

690809

Styrka

Aktiv substans

sulfametoxazol, trimetoprim, kotrimoxazol

MAH

ratiopharm GmbH

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

J01EE01

Förpackning

5x5 ml

Läkemedelsform

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar