Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

692242

Styrka

16 mg

Aktiv substans

betahistindihydroklorid

MAH

Mylan Denmark ApS

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

N07CA01

Förpackning

84 st

Läkemedelsform

Tablett

MAH-land

Danmark

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar