Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

691990

Styrka

Aktiv substans

anti-rabiesimmunglobulin, humant

MAH

MAH Saknas. CSL Behring GmbH(ansvarigt företag)

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Ja

Transporttemperatur

2-8 grader

ATC Kod

J06BB05

Förpackning

2 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Ja

Förvaringstemperatur

2-8 grader

Ledtid

2-5 dagar