Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

699801

Styrka

Aktiv substans

Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad

MAH

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Ja

Transporttemperatur

2-8 grader

ATC Kod

L03AX03

Förpackning

3x50 ml

Läkemedelsform

Pulver och vätska till intravesikal suspension

MAH-land

Tyskland

Biologiskt läkemedel

Ja

Förvaringstemperatur

2-8 grader

Ledtid

2-5 dagar