Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

692936

Styrka

Aktiv substans

neomycinsulfat

MAH

Orion-yhtmä OY

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Ja

Transporttemperatur

2-8 grader

ATC Kod

D06AX04

Förpackning

10 g

Läkemedelsform

Puder

MAH-land

Finland

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

2-8 grader

Ledtid

2-5 -dagar