Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

694161

Styrka

100 mg/g

Aktiv substans

klortetracyklinhydroklorid

MAH

Ceva Animal Health A/S

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

QJ01AA03

Förpackning

5 gram

Läkemedelsform

Oralt pulver

MAH-land

Danmark

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar