Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

690644

Styrka

50 mg/ml

Aktiv substans

anti-tymocytimmunglobulin, från häst

MAH

Pfizer Luxembourg SARL

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Ja

Transporttemperatur

2-8 grader

ATC Kod

L04AA03

Förpackning

5x5 ml

Läkemedelsform

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

MAH-land

Luxenburg

Biologiskt läkemedel

Ja

Förvaringstemperatur

2-8 grader

Ledtid

10-15 dagar