Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

693346

Styrka

0,5%

Aktiv substans

proxymetakainhydroklorid

MAH

Novartis Norge AS

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

S01HA04

Förpackning

15 ml

Läkemedelsform

Ögondroppar, lösning

MAH-land

Norge

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

5-10 dagar