Välj en sida

Gruppvarunummer VARA

694028

Styrka

200 mg/ml

Aktiv substans

oxitetracyklindihydrat

MAH

Scanvet Animal Health A/S

Narkotikaklassad

Ej narkotikaklassad

Kyl

Nej

Transporttemperatur

2-25 grader

ATC Kod

QJ01AA06

Förpackning

4x100 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, suspension

MAH-land

Danmark

Biologiskt läkemedel

Nej

Förvaringstemperatur

15-25 grader

Ledtid

2-5 dagar